Občina Šmarješke Toplice

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 1927
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Marjan Hribar izvoljen 1264 65.59%
Bernardka Krnc ni izvoljen 663 34.41%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 11
Podeljeni mandati 11
Veljavni glasovi 3345
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Tone Bobič VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Simon Štukelj VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
3 Alojz Jeglič VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
4 Bojan Prešeren VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
5 Damjan Cvetan VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
6 Mirko Perše VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
7 Tomaž Ajdnik VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
8 Polonca Bevc VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
9 Silva Marzel VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
10 Franc Anderlič VOLILNA ENOTA 5 izvoljen
11 Denis Perše VOLILNA ENOTA 5 izvoljen