Občina Sodražica

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 630
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Blaž Milavec izvoljen 630 100.00%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 9
Podeljeni mandati 9
Veljavni glasovi 912
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Zvonko Janež VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Evgen Zajc VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
3 Drago Karel Arko VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
4 Ernest Pirnat VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
5 Karmen Kordiš VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
6 Branko Arko VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
7 Jelka Pakiž VOLILNA ENOTA 5 izvoljen
8 Zdenka Lušin VOLILNA ENOTA 6 izvoljen
9 Franc Lesar VOLILNA ENOTA 7 izvoljen