Občina Štore

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 1879
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Miran Jurkošek izvoljen 1331 70.84%
Simon Kroflič ni izvoljen 440 23.42%
Emil Kačičnik ni izvoljen 108 5.75%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem
Mandati 13
Podeljeni mandati 13
Veljavni glasovi 1855
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Status
1 Leonida Cmok Kačičnik ŽUPANOVA NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ izvoljen
2 Rosvita Jager ŽUPANOVA NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ izvoljen
3 Ivan Jurkošek ŽUPANOVA NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ izvoljen
4 Miran Jurkošek ŽUPANOVA NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ izvoljen
5 Primož Kaluža ŽUPANOVA NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ izvoljen
6 Mojca Rožman ŽUPANOVA NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ izvoljen
7 Boštjan Senica ŽUPANOVA NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ izvoljen
8 Marjan Doberšek SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA izvoljen
9 Ivan Glavač SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA izvoljen
10 Simon Kroflič SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA izvoljen
11 Marija Sirk Naraks SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA izvoljen
12 Verica Štante SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA izvoljen
13 Uroš Kragelj SOCIALNI DEMOKRATI izvoljen

Volitve v krajevne, četrtne in vaške skupnosti

Svetina (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 8
Podeljeni mandati 8
Veljavni glasovi 229
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Matej Klinar VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Zlatica Videc VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Srečko Štarkl VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Irena Gradišnik VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Franc Jurkošek VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
6 Manica Slapšak VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Gregor Vrbovšek VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
8 Zlatka Videc VOLILNA ENOTA 04 izvoljen