Občina Sveta Ana

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 1106
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Martin Breznik izvoljen 881 79.66%
Urban Kolman ni izvoljen 225 20.34%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 9
Podeljeni mandati 9
Veljavni glasovi 1894
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Karl Škrlec VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Karina Lorenčič VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
3 Breda Špindler VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
4 Silvo Nikl VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
5 Viktor Kapl VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
6 David Roškarič VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
7 Valentina Ornik VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
8 Špela Čeh VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
9 Jernej Polanec VOLILNA ENOTA 4 izvoljen