Občina Sveti Andraž v Slov. goricah

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 425
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Darja Vudler Berlak izvoljen 425 100.00%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 2607
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Danilo Pučko izvoljen 365 14.00%
2 Tomaž Toš izvoljen 334 12.81%
3 Jani Druzovič izvoljen 328 12.58%
4 Petra Kostanjevec izvoljen 312 11.97%
5 Miha Lukač izvoljen 298 11.43%
6 Polonca Lovrec izvoljen 273 10.47%
7 Vilma Firbas izvoljen 273 10.47%
Jožica Podgoršek ni izvoljen 174 6.67%
Aleksander Volgemut ni izvoljen 130 4.99%
Andrej Roškar ni izvoljen 120 4.60%