Občina Sveti Tomaž

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 821
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Mirko Cvetko izvoljen 821 100.00%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 8
Podeljeni mandati 8
Veljavni glasovi 866
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Borut Janžekovič VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Mirko Lovrec VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
3 Igor Majcen VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
4 Lea Majcen Bratuša VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
5 Albin Belšak VOLILNA ENOTA 5 izvoljen
6 Ivan Grašič VOLILNA ENOTA 6 izvoljen
7 Ciril Kosi VOLILNA ENOTA 7 izvoljen
8 Sonja Štuhec VOLILNA ENOTA 8 izvoljen