Občina Tabor

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 705
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Marko Semprimožnik izvoljen 705 100.00%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 8
Podeljeni mandati 8
Veljavni glasovi 844
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Vanja Lednik VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Jernej Grobler VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
3 Lovro Leskovšek VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
4 Ivan Hrastnik VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
5 mag. Žan Grobler VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
6 Leopold Mikek VOLILNA ENOTA 5 izvoljen
7 Peter Cafuta VOLILNA ENOTA 6 izvoljen
8 Boštjan Kreča VOLILNA ENOTA 7 izvoljen