Občina Velenje

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 12354
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Peter Dermol izvoljen 8504 68.84%
Milan Medved ni izvoljen 2097 16.97%
Lidija Črnko ni izvoljen 749 6.06%
Benjamin Strozak ni izvoljen 521 4.22%
Jože Hribar ni izvoljen 297 2.40%
Lidija Šolinc ni izvoljen 186 1.51%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem
Mandati 33
Podeljeni mandati 33
Veljavni glasovi 12189
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Status
1 Peter Dermol SOCIALNI DEMOKRATI - SD izvoljen
2 Mersad Dervišević SOCIALNI DEMOKRATI - SD izvoljen
3 Andreja Katič SOCIALNI DEMOKRATI - SD izvoljen
4 Andreja Krejan SOCIALNI DEMOKRATI - SD izvoljen
5 Nik Lemež SOCIALNI DEMOKRATI - SD izvoljen
6 Anita Lemež Kljajič SOCIALNI DEMOKRATI - SD izvoljen
7 Amadeja Martinšek SOCIALNI DEMOKRATI - SD izvoljen
8 Dražan Mrkonjić SOCIALNI DEMOKRATI - SD izvoljen
9 Tjaša Oderlap SOCIALNI DEMOKRATI - SD izvoljen
10 Jožef Ograjenšek SOCIALNI DEMOKRATI - SD izvoljen
11 Irena Poljanšek Sivka SOCIALNI DEMOKRATI - SD izvoljen
12 Janja Rednjak SOCIALNI DEMOKRATI - SD izvoljen
13 Duško Supić SOCIALNI DEMOKRATI - SD izvoljen
14 Aleksandra Vasiljević SOCIALNI DEMOKRATI - SD izvoljen
15 Bojan Voh SOCIALNI DEMOKRATI - SD izvoljen
16 dr. Franc Žerdin SOCIALNI DEMOKRATI - SD izvoljen
17 Petra Bevc GIBANJE SVOBODA izvoljen
18 Franci Lenart GIBANJE SVOBODA izvoljen
19 Janez Melanšek GIBANJE SVOBODA izvoljen
20 Jasna Prodan GIBANJE SVOBODA izvoljen
21 Lidija Črnko GIBANJE SVOBODA izvoljen
22 Simon Dobaj SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
23 Alenka Gortan SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
24 Jožica Napotnik SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
25 Marjan Turnšek SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
26 Darinka Vrabič SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
27 Darinka Mravljak ZaS - Lista Za starejše Velenje izvoljen
28 Ivan Planinc ZaS - Lista Za starejše Velenje izvoljen
29 Franc Vedenik ZaS - Lista Za starejše Velenje izvoljen
30 dr. Milan Medved Skupna lista SLS in NAŠA DEŽELA izvoljen
31 Brigita Tretjak Skupna lista SLS in NAŠA DEŽELA izvoljen
32 Veronika Juvan NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI izvoljen
33 Jože Hribar NAŠE VELENJE izvoljen

Volitve v krajevne, četrtne in vaške skupnosti

Bevče (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 313
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Meta Koprivc VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Mihael Škorjanc VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Mateja Skutnik VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Tilen Goričanec VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Borut Goršek VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
6 Urška Kvartič VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Jure Ravnjak VOLILNA ENOTA 03 izvoljen

Cirkovce (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 210
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Božidar Verboten VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Veronika Biškop VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Aleš Britovšek VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Matic Ževart VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Nejc Jendrok VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Dani Avbreht VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Iztok Štumpfel VOLILNA ENOTA 03 izvoljen

Gorica (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 11
Podeljeni mandati 9
Veljavni glasovi 1868
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Breda Kolar VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Valter Kos VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Luka Gruber VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Vesna Breznik VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Miran Martinc VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Robert Ravnjak VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Dražan Mrkonjić VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
8 Milan Koren VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
9 Aleksander Mlakar VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
VOLILNA ENOTA 05 ni podatkov

Kavče (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 4
Veljavni glasovi 470
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Maja Acman izvoljen 138 29.36%
2 Milan Ugovšek izvoljen 125 26.60%
3 Vili Kolenc izvoljen 107 22.77%
4 Stanislav Kaudik izvoljen 100 21.28%

Konovo (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 11
Podeljeni mandati 11
Veljavni glasovi 1297
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Andrej Juhart VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Lidija Gluk VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Stanislav Ocepek VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Zdenka Berlot VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Zvonko Lah VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
6 Jožef Sušec VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Stanislava Zver VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
8 Boris Rak VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
9 dr. Rolando Koren VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
10 Romana Pečovnik VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
11 Peter Geršak VOLILNA ENOTA 05 izvoljen

Paka pri Velenju (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 7
Podeljeni mandati 6
Veljavni glasovi 277
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Janez Kotnik VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Alenka Resman VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Erika Praprotnik VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
4 Franc Rednak VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
5 Aljaž Verboten VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
6 Matic Vodončnik VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
VOLILNA ENOTA 02 ni podatkov

Pesje (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 11
Podeljeni mandati 11
Veljavni glasovi 894
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Franc Obu VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Alenka Hrovat VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Albin Vrabič VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Matjaž Verbič VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Mirko Watzak VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Marija Javornik VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Rok Janžovnik VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
8 Štefan Matvoz VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
9 Barbara Mastnak VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
10 Ferdo Polak VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
11 Mateja Šojat VOLILNA ENOTA 04 izvoljen

Podkraj (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 6
Podeljeni mandati 6
Veljavni glasovi 656
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Borut Bedenik VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Andrej Pustinek VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Simona Roglšek VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Matjaž Ring VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Urška Vedenik VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Suzana Drobež VOLILNA ENOTA 02 izvoljen

Stara vas (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 630
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Ivan Avberšek VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Iztok Ravljen VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Ivan Petre VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Danijel Berzelak VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Bogdan Škruba VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Mira Tepej VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Ivan Grajžl VOLILNA ENOTA 03 izvoljen

Staro Velenje (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 9
Podeljeni mandati 9
Veljavni glasovi 691
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Nataša Dolejši VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Stanislav Brglez VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Božidar Bajcer VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Veronika Cvikl VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Mihaela Rogelšek VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Jože Pinter VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
7 Vinko Petrič VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
8 Jožef Kavtičnik VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
9 Gabrijela Krajnc VOLILNA ENOTA 03 izvoljen

Šalek (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 9
Podeljeni mandati 6
Veljavni glasovi 699
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Lazo Popržen VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Melita Krk VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
3 Marjana Švent VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Vladimir Šmon VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Branko Smagaj VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
6 Mujaga Ahmetović VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
VOLILNA ENOTA 04 ni podatkov
VOLILNA ENOTA 04 ni podatkov

Šentilj (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 9
Podeljeni mandati 9
Veljavni glasovi 1042
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Robert Ocepek VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Jure Sovinek VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Janja Jelen VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Janez Jelen VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Jan Kolar VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Jure Boček VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Roman Pungartnik VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
8 Andrej Veternik VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
9 Nejc Kokolj VOLILNA ENOTA 04 izvoljen

Škale - Hrastovec (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 9
Podeljeni mandati 9
Veljavni glasovi 850
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Rok Miklavžina VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Zdenko Gorišek VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Petra Bevc VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Božidar Repnik VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Marija Pungartnik Novinšek VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Jože Ržen VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
7 Mitja Vrabič VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
8 Brigita Tretjak VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
9 Mitja Vranc VOLILNA ENOTA 03 izvoljen

Šmartno (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 923
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Sonja Zavolovšek VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Zdenko Ledinek VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Dušan Jeriha VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Danica Tašler VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Marjana Štemberger VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
6 Iztok Oblak VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Domen Oblak VOLILNA ENOTA 03 izvoljen

Velenje - desni breg (četrtna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 9
Podeljeni mandati 9
Veljavni glasovi 2423
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Samo Mernik VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Lija Goršek VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Boris Jelenko VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Marija Mazej VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Stanislav Vertačnik VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Jelka Sever Časl VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Drago Zrnić VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
8 Karmen Valenčak VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
9 Marijan Nikolić VOLILNA ENOTA 04 izvoljen

Velenje - levi breg - vzhod (četrtna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 1115
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Darko Horvat VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Gordana Kos VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Anja Horvat VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Zofija Šuligoj VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Ibrahim Memić VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Jelka Fužir VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Josip Aračić VOLILNA ENOTA 03 izvoljen

Velenje - levi breg - zahod (četrtna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 9
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 259
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Darinka Barle VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
VOLILNA ENOTA 01 ni podatkov
VOLILNA ENOTA 01 ni podatkov
VOLILNA ENOTA 02 ni podatkov
VOLILNA ENOTA 02 ni podatkov
VOLILNA ENOTA 03 ni podatkov
VOLILNA ENOTA 03 ni podatkov

Vinska Gora (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 11
Podeljeni mandati 9
Veljavni glasovi 963
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Nik Lemež VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 David Kuhar VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Pavel Lesjak VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Gregor Lesjak VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
5 mag. Matjaž Andrejc VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
6 Mihaela Lesjak VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Rok Vovk VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
8 Ana Anžej VOLILNA ENOTA 06 izvoljen
9 Rok Strahovnik VOLILNA ENOTA 06 izvoljen
VOLILNA ENOTA 05 ni podatkov