Občina Videm

Žrebi

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 2736
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Brane Kolednik izvoljen 1405 51.35%
Branko Marinič ni izvoljen 1331 48.65%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem z enotami
Mandati 17
Podeljeni mandati 17
Veljavni glasovi 2710
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Enota Status
1 Ivan Krajnc SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Andreja Marinič Kozel SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
3 Andrej Rožman SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
4 Zvonko Korpič SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
5 Srečko Zavec SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
6 Matjaž Klasinc SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
7 Žiga Škrabl SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
8 mag. Robert Murko STRANKA MLADIH - ZELENI EVROPE VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
9 Vesna Vinko STRANKA MLADIH - ZELENI EVROPE VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
10 Peter Jagarinec STRANKA MLADIH - ZELENI EVROPE VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
11 Anita Turk STRANKA MLADIH - ZELENI EVROPE VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
12 Dušan Serdinšek STRANKA MLADIH - ZELENI EVROPE VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
13 Dejan Tramšek STRANKA MLADIH - ZELENI EVROPE VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
14 Urška Hercog GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
15 mag. Darinka Ratajc GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
16 Bojan Merc SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
17 Friderik Likavec NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 3 izvoljen

Volitve v krajevne, četrtne in vaške skupnosti

Krajevna skupnost Dolena (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 271
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Marjetka Dominc VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Davorin Ribič VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Dušan Hebar VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Friderik Likavec VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Jožica Potočnik VOLILNA ENOTA 03 izvoljen

Krajevna skupnost Lancova vas (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 1342
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Žiga Škrabl VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Miran Podgoršek VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Irena Sitar VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Marjana Mlakar VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
5 Marcel Koren VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
6 Anton Podgoršek VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
7 Marija Pečnik VOLILNA ENOTA 02 izvoljen

Krajevna skupnost Leskovec (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 13
Podeljeni mandati 12
Veljavni glasovi 509
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Davorin Potočnik VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Franc Mužerlin VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
3 Sebastijan Vidovič VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
4 Dušan Pernek VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
5 Milan Pernek VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
6 Daniela Korošec VOLILNA ENOTA 06 izvoljen
7 Robi Cafuta VOLILNA ENOTA 06 izvoljen
8 Alen Orlač VOLILNA ENOTA 07 izvoljen
9 Petra Potočnik VOLILNA ENOTA 09 izvoljen
10 Peter Jagarinec VOLILNA ENOTA 10 izvoljen
11 Snežana Lesjak VOLILNA ENOTA 11 izvoljen
12 Zlatko Gabrovec VOLILNA ENOTA 11 izvoljen
VOLILNA ENOTA 08 ni podatkov

Krajevna skupnost Pobrežje (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 8
Podeljeni mandati 8
Veljavni glasovi 2710
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Nada Kolednik izvoljen 217 8.01%
2 Franc Lah izvoljen 195 7.20%
3 Damijan Vidovič izvoljen 188 6.94%
4 Andreja Marinič Kozel izvoljen 184 6.79%
5 Andrej Forstnerič izvoljen 171 6.31%
6 Ksenija Kolednik izvoljen 167 6.16%
7 Andrejka Vidovič izvoljen 167 6.16%
8 Martina Rogina izvoljen 161 5.94%
Robert Lozinšek ni izvoljen 130 4.80%
Urška Bratušek ni izvoljen 130 4.80%
Dušan Pernek ni izvoljen 127 4.69%
Boštjan Vinko ni izvoljen 122 4.50%
Miran Kirbiš ni izvoljen 114 4.21%
Slavko Forstnerič ni izvoljen 110 4.06%
Branko Feguš ni izvoljen 109 4.02%
Katarina Pernek ni izvoljen 101 3.73%
Zvonko Cafuta ni izvoljen 96 3.54%
Anica Horvat ni izvoljen 89 3.28%
Ljudmila Bedrač ni izvoljen 67 2.47%
Dragica Jurgec ni izvoljen 65 2.40%

Krajevna skupnost Sela (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 6
Podeljeni mandati 6
Veljavni glasovi 314
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Tomislav Svenšek VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Mojca Pišek VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Peter Palijan VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Jagoda Gojkošek VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Matjaž Klasinc VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
6 Dejan Tramšek VOLILNA ENOTA 03 izvoljen

Krajevna skupnost Soviče-Dravci-Vareja (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 231
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Bojan Merc VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Anita Mlakar VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Zvonko Korpič VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Natalija Zabav VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
5 Branko Zagoršek VOLILNA ENOTA 03 izvoljen

Krajevna skupnost Tržec (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 557
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Milan Šel VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Monika Emeršič VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Dušan Serdinšek VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Mateja Kirbiš VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Bojan Emeršič VOLILNA ENOTA 02 izvoljen

Kraj.skupnost Videm pri Ptuju (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 652
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Dušan Hrga VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Urška Hercog VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Gorazd Sitar VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Vesna Vinko VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
5 Rudolf Potrč VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
6 Dragica Žumer VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
7 Jožef Selinšek VOLILNA ENOTA 06 izvoljen