Občina Vitanje

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 1263
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Andraž Pogorevc izvoljen 691 54.71%
Slavko Vetrih ni izvoljen 572 45.29%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 11
Podeljeni mandati 11
Veljavni glasovi 1835
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 mag. Roman Kotnik VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Viljem Petaci VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
3 Milan Pogladič VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
4 Andrej Poklič VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
5 Ivan Višnjar VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
6 Zdenko Pesjak VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
7 Janez Kričaj VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
8 Milan Hrovat VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
9 Milan Ovčar VOLILNA ENOTA 5 izvoljen
10 Anton Slatinek VOLILNA ENOTA 6 izvoljen
11 Roman Kričaj VOLILNA ENOTA 7 izvoljen