Občina Vransko

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 1457
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Nataša Juhart izvoljen 897 61.56%
Arnold Marko ni izvoljen 291 19.97%
Florijan Rojnik ni izvoljen 269 18.46%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 11
Podeljeni mandati 11
Veljavni glasovi 2046
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Robert Novak VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Brigita Gosak VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
3 Zdenka Verdel VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
4 Marjan Pečovnik VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
5 Lucijan Ocvirk VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
6 Kristina Reberšek VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
7 Rafael Novak VOLILNA ENOTA 5 izvoljen
8 Damijana Bistan Učakar VOLILNA ENOTA 6 izvoljen
9 Sonja Cencelj VOLILNA ENOTA 7 izvoljen
10 Petra Farkaš VOLILNA ENOTA 8 izvoljen
11 Jože Matko VOLILNA ENOTA 9 izvoljen