Občina Vrhnika

Žrebi

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 6437
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Daniel Cukjati izvoljen 3827 59.45%
Alja Stanko ni izvoljen 916 14.23%
Benjamin Leskovec ni izvoljen 776 12.06%
Marjan Geohelli ni izvoljen 616 9.57%
Marko Močnik ni izvoljen 302 4.69%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem z enotami
Mandati 24
Podeljeni mandati 24
Veljavni glasovi 6411
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Enota Status
1 Vid Drašček LISTA DANIELA CUKJATIJA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Boštjan Erčulj LISTA DANIELA CUKJATIJA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
3 Urška Gorenc LISTA DANIELA CUKJATIJA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
4 Daniel Cukjati LISTA DANIELA CUKJATIJA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
5 Valerija Mojca Frank LISTA DANIELA CUKJATIJA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
6 Mateja Majcen LISTA DANIELA CUKJATIJA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
7 Aleš Sečnik LISTA DANIELA CUKJATIJA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
8 Edin Behrić GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
9 Peter Pikl GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
10 Alja Stanko GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
11 Blanka Gašpirc GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
12 Ivica Ćosić GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
13 Mirko Antolović SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
14 Petra Černetič SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
15 Jana Polanc SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
16 Zdravko Železnik SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
17 Ožbe Šteblaj 1890 VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
18 Benjamin Leskovec 1890 VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
19 Marjan Geohelli VESNA - zelena stranka VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
20 Janko Skodlar VESNA - zelena stranka VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
21 Irena Oblak LEVICA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
22 Ana Skledar NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
23 Tomaž Gorišek LISTA ZA RAZVOJ VRHNIKE IN PODEŽELJA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
24 Doman Blagojević ZELENI SLOVENIJE VOLILNA ENOTA 1 izvoljen

Volitve v krajevne, četrtne in vaške skupnosti

Bevke (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 4
Veljavni glasovi 929
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Primož Jereb izvoljen 251 27.02%
2 Dominik Božič izvoljen 244 26.26%
3 Petra Dolinar izvoljen 226 24.33%
4 Jernej Lenarčič izvoljen 208 22.39%

Blatna Brezovica (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 696
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Branko Skubic izvoljen 109 15.66%
2 Bojan Vrhovec izvoljen 106 15.23%
3 Stanislava Jevšek izvoljen 102 14.66%
4 Sandi Koprivec izvoljen 99 14.22%
5 Milan Selan izvoljen 96 13.79%
6 Marjeta Paškulin izvoljen 93 13.36%
7 Tanja Novaković izvoljen 91 13.07%

Drenov Grič - Lesno Brdo (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 2150
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Pavel Oblak izvoljen 258 12.00%
2 Roman Jesenko izvoljen 238 11.07%
3 Janez Podboj izvoljen 222 10.33%
4 Barbara Friškovec izvoljen 190 8.84%
5 Barbara Sigulin izvoljen 182 8.47%
6 Jože Podboj izvoljen 173 8.05%
7 Stanislav Keršmanc izvoljen 149 6.93%
Boštjan Osredkar ni izvoljen 129 6.00%
Gašper Petrač ni izvoljen 125 5.81%
Janez Jelovšek ni izvoljen 110 5.12%
Mateja Bartol ni izvoljen 106 4.93%
Lidija Zalaznik ni izvoljen 94 4.37%
Jožefa Jesenko ni izvoljen 94 4.37%
Helena Maurič Jelovšek ni izvoljen 80 3.72%

Ligojna (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 1079
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Peter Kogovšek izvoljen 153 14.18%
2 Sara Bradeško izvoljen 133 12.33%
3 Roman Kervina izvoljen 119 11.03%
4 Marko Ženko izvoljen 118 10.94%
5 Klemen Ogrin izvoljen 116 10.75%
6 Janez Kogovšek izvoljen 105 9.73%
7 Andreja Kogovšek izvoljen 99 9.18%
Barbara Japelj ni izvoljen 94 8.71%
Andrej Krašna ni izvoljen 94 8.71%
Barbara Ženko ni izvoljen 48 4.45%

Podlipa Smrečje (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 1210
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Boštjan Jurjevčič izvoljen 221 18.26%
2 Andrej Gaberšek izvoljen 177 14.63%
3 Tadej Končan izvoljen 176 14.55%
4 Janez Fortuna izvoljen 165 13.64%
5 Sabina Slavec izvoljen 151 12.48%
6 Urška Trček izvoljen 113 9.34%
7 Tjaša Brenčič Vrhovec izvoljen 109 9.01%
Valerija Babij ni izvoljen 98 8.10%

Pokojišče Padež-Zavrh (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 249
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Žiga Pelko izvoljen 35 14.06%
2 Aleksander Ravnihar izvoljen 21 8.43%
3 Ernesta Mlakar izvoljen 18 7.23%
4 Silvo Potočnik izvoljen 18 7.23%
Vesna Potočnik ni izvoljen 15 6.02%
6 Erika Vidmar izvoljen 15 6.02%
Matej Meden ni izvoljen 14 5.62%
Damir Pelko ni izvoljen 14 5.62%
Gregor Ravnihar ni izvoljen 12 4.82%
Štefan Ravnihar ni izvoljen 12 4.82%
Vinko Vidmar ni izvoljen 11 4.42%
Blaž Meden ni izvoljen 9 3.61%
Anton Ravnihar ni izvoljen 8 3.21%
Marjan Debevec ni izvoljen 7 2.81%
Lea Pelko ni izvoljen 6 2.41%
Tadej Meden ni izvoljen 6 2.41%
Andrej Intihar ni izvoljen 6 2.41%
Ivanka Ravnihar ni izvoljen 5 2.01%
Beti Božilović ni izvoljen 5 2.01%
Suzana Ravnihar ni izvoljen 4 1.61%
Nick Nejc Pelko ni izvoljen 3 1.20%
Lucija Meden ni izvoljen 3 1.20%
Sergeja Pelko ni izvoljen 2 0.80%

Sinja Gorica (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 704
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Andrej Jesenovec izvoljen 118 16.76%
2 Suzana Drašler izvoljen 116 16.48%
3 Katarina Pajsar izvoljen 106 15.06%
4 Matjaž Trdan izvoljen 97 13.78%
5 Klavdija Plestenjak izvoljen 93 13.21%
6 Boštjan Mivšek izvoljen 90 12.78%
7 Tina Teraž izvoljen 84 11.93%

Stara Vrhnika (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 1173
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Janez Krvina izvoljen 197 16.79%
2 Tina Kenk izvoljen 196 16.71%
3 Matic Ogrin izvoljen 172 14.66%
4 Zdravko Bogataj izvoljen 168 14.32%
5 Jožica Krvina izvoljen 161 13.73%
6 Marjan Mesec izvoljen 141 12.02%
7 Katarina Ina Krek izvoljen 138 11.76%

Vrhnika Breg (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 2068
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Primož Jerina izvoljen 372 17.99%
2 Maja Svetličič izvoljen 258 12.48%
3 Bernarda Kropf izvoljen 257 12.43%
4 Jan Hočevar izvoljen 256 12.38%
5 Jure Matevž Hodnik izvoljen 255 12.33%
6 Stanko Štupica izvoljen 244 11.80%
7 Zdenka Petoš izvoljen 221 10.69%
Ana Marija Kropf ni izvoljen 205 9.91%

Vrhnika Center (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 2010
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Agata Smrekar izvoljen 365 18.16%
2 Polonca Žust izvoljen 353 17.56%
3 Miran Garafolj izvoljen 309 15.37%
4 Mirko Antolović izvoljen 269 13.38%
5 Maja Miljković izvoljen 267 13.28%
6 Mark Dolenšek izvoljen 237 11.79%
7 Branko Brožič izvoljen 210 10.45%

Vrhnika Vas (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 2464
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Peter Pikl izvoljen 412 16.72%
2 Edin Behrić izvoljen 375 15.22%
3 Sašo Kogovšek izvoljen 370 15.02%
4 Miša Stržinar izvoljen 356 14.45%
5 Vesna Novak izvoljen 332 13.47%
6 Nataša Kogovšek izvoljen 314 12.74%
7 Ludvik Miklavžin izvoljen 305 12.38%

Zaplana (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 1408
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Jurij Mesec izvoljen 154 10.94%
2 Rajko Mivšek izvoljen 146 10.37%
3 Mirko Marolt izvoljen 135 9.59%
4 Valerija Marinč izvoljen 125 8.88%
5 Blaž Petkovšek izvoljen 113 8.03%
6 Andreja Prebil izvoljen 108 7.67%
7 Mihael Mivšek izvoljen 102 7.24%
Pavel Bizjan ni izvoljen 98 6.96%
Emil Skočir ni izvoljen 78 5.54%
Bojan Jereb ni izvoljen 66 4.69%
Ana Skočir ni izvoljen 64 4.55%
Nina Glažar ni izvoljen 60 4.26%
Emil Semec ni izvoljen 50 3.55%
Darja Gregorka ni izvoljen 44 3.12%
Jana Petek ni izvoljen 43 3.05%
Tatjana Šeneker ni izvoljen 22 1.56%