Občina Žetale

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 402
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Anton Butolen izvoljen 402 100.00%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 1723
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Franc Vogrinc izvoljen 220 12.77%
2 Matjaž Kopše izvoljen 218 12.65%
3 Anton Furman izvoljen 215 12.48%
4 Ema Vogrinc izvoljen 189 10.97%
5 Nejc Sakelšek izvoljen 187 10.85%
6 Janez Vodušek izvoljen 178 10.33%
7 Franc Cep izvoljen 147 8.53%
Anton Gajšek ni izvoljen 143 8.30%
Ingrid Fišer ni izvoljen 121 7.02%
Darja Žerak ni izvoljen 105 6.09%