Občina Žužemberk

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 2572
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Jože Papež izvoljen 1552 60.34%
Franc Škufca ni izvoljen 856 33.28%
Vladimir Kostevc ni izvoljen 164 6.38%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem
Mandati 15
Podeljeni mandati 15
Veljavni glasovi 2532
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Status
1 Jožica Grden NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI izvoljen
2 Mateja Novak NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI izvoljen
3 Jože Papež NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI izvoljen
4 Janez Pirc NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI izvoljen
5 Rafael Vidmar NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI izvoljen
6 Anja Jordan RAZVOJNA LISTA SUHE KRAJINE - FRANC ŠKUFCA izvoljen
7 Tadeja Lavrič RAZVOJNA LISTA SUHE KRAJINE - FRANC ŠKUFCA izvoljen
8 Marko Zajec RAZVOJNA LISTA SUHE KRAJINE - FRANC ŠKUFCA izvoljen
9 Franc Škufca RAZVOJNA LISTA SUHE KRAJINE - FRANC ŠKUFCA izvoljen
10 Urban Boben SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA izvoljen
11 Bojan Vidmar SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA izvoljen
12 Vesna Zarabec SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA izvoljen
13 Blaž Hrovat LISTA MLADIH SUHE KRAJINE izvoljen
14 Rok Zupančič LISTA MLADIH SUHE KRAJINE izvoljen
15 Darijan Skube LEPA IN EDINSTVENA SUHA KRAJINA - LESK izvoljen

Volitve v krajevne, četrtne in vaške skupnosti

Krajevna skupnost Hinje (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 11
Podeljeni mandati 11
Veljavni glasovi 535
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Dušan Papež VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Ciril Papež VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Štefka Fabjan VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Anton Novak VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Matej Papež VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
6 Franc Fabjan VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Jožica Grden VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
8 Uroš Fabjan VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
9 Rok Muhič VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
10 Matej Svetek VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
11 Blaž Papež VOLILNA ENOTA 05 izvoljen