Renče-Vogrsko – Bukovica - Volčja Draga (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 6
Podeljeni mandati 6
Veljavni glasovi 1142

Kazalo

VOLILNA ENOTA 01

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Tanja Vodopivec izvoljen 120 22.99%
2 Tine Rovan izvoljen 92 17.62%
3 Gaja Komel izvoljen 68 13.03%
Irena Gregorič ni izvoljen 55 10.54%
Darko Trampuž ni izvoljen 49 9.39%
Bogdan Sošnja ni izvoljen 47 9.00%
Tadeja Trampuž ni izvoljen 36 6.90%
Damjana Martinuč ni izvoljen 32 6.13%
Ava Rajh ni izvoljen 23 4.41%

VOLILNA ENOTA 02

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Vanda Ožbot izvoljen 112 18.06%
2 Mitja Gregorič izvoljen 100 16.13%
3 Tatjana Mozetič izvoljen 95 15.32%
Cvetka Saksida ni izvoljen 88 14.19%
Barbara Peternelj ni izvoljen 70 11.29%
Andrej Petrovčič ni izvoljen 68 10.97%
Marijo Rutar ni izvoljen 56 9.03%
Davorin Jaćimović ni izvoljen 31 5.00%