Občina Renče-Vogrsko

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 2135
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Tarik Žigon izvoljen 1237 57.94%
Borut Zorn ni izvoljen 466 21.83%
Aleš Furlan ni izvoljen 432 20.23%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem z enotami
Mandati 15
Podeljeni mandati 15
Veljavni glasovi 2137
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Enota Status
1 Stanka Abramič LISTA ZA VAS VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Andraž Furlan LISTA ZA VAS VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
3 Urban Martinuč LISTA ZA VAS VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
4 Alan Rijavec LISTA ZA VAS VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
5 Tanja Zorn Stepančič LISTA ZA VAS VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
6 Vinko Jarc LISTA ZA VAS VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
7 Tamara Rusjan LISTA ZA VAS VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
8 Borut Zorn GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
9 Nedeljko Gregorič GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
10 Benjamina Mikuž GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
11 Aleš Furlan SOCIALNI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
12 Marko Furlan SOCIALNI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
13 Viktor Trojer SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
14 Marko Švara SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
15 Ava Rajh ZDRUŽENJE SKUPAJ VOLILNA ENOTA 2 izvoljen

Volitve v krajevne, četrtne in vaške skupnosti

Bukovica - Volčja Draga (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 6
Podeljeni mandati 6
Veljavni glasovi 1142
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Tanja Vodopivec VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Tine Rovan VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Gaja Komel VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Vanda Ožbot VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Mitja Gregorič VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Tatjana Mozetič VOLILNA ENOTA 02 izvoljen

Renče (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 9
Podeljeni mandati 9
Veljavni glasovi 2290
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Alan Čoha VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
2 Gaia Ožbot VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
3 Evelina Černe VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
4 Teja Pahor VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
5 Vasja Miklavčič VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
6 Domen Gregorič VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
7 Alan Rijavec VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
8 Marko Krpan VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
9 Maja Zorn VOLILNA ENOTA 05 izvoljen

Vogrsko (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 2096
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Valter Gorjan izvoljen 210 10.02%
2 Marko Furlan izvoljen 190 9.06%
3 Mojca Šušmelj izvoljen 162 7.73%
4 Samuel Baša izvoljen 131 6.25%
5 Neja Podgornik izvoljen 122 5.82%
6 Zoran Fornazarič izvoljen 116 5.53%
7 Branka Černe Česnik izvoljen 115 5.49%
Nadja Komac ni izvoljen 113 5.39%
Jožko Kravos ni izvoljen 106 5.06%
Jan Černilogar ni izvoljen 100 4.77%
Nika Žižmond ni izvoljen 98 4.68%
Veljko Špacapan ni izvoljen 84 4.01%
Mateja Baša ni izvoljen 83 3.96%
Tina Pečenko ni izvoljen 76 3.63%
Jana Bonutti ni izvoljen 73 3.48%
Renata Špacapan ni izvoljen 72 3.44%
Zdravko Bubek ni izvoljen 65 3.10%
Edvard Šinkovec ni izvoljen 65 3.10%
Damian Piotr Buraczewski ni izvoljen 63 3.01%
Žarko Jovanović ni izvoljen 52 2.48%