Ajdovščina – Krajevna skupnost Gojače - Malovše (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 6
Podeljeni mandati 6
Veljavni glasovi 252

Kazalo

VOLILNA ENOTA 01

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Bogdan Peršič izvoljen 48 35.29%
2 Jernej Štrancar izvoljen 47 34.56%
3 Mojca Kompara Humar izvoljen 41 30.15%

VOLILNA ENOTA 02

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Bogdan Cigoj izvoljen 38 32.76%
2 Martina Cigoj izvoljen 24 20.69%
3 Sanela Bilkan izvoljen 19 16.38%
Aljaž Cigoj ni izvoljen 18 15.52%
Sebastjan Purger ni izvoljen 9 7.76%
Bojan Grljevič ni izvoljen 8 6.90%