Občina Ajdovščina

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 8586
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Tadej Beočanin izvoljen 6158 71.72%
Jožko Premrn ni izvoljen 1634 19.03%
Marjan Poljšak ni izvoljen 421 4.90%
Nada Pirjevec ni izvoljen 373 4.34%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem z enotami
Mandati 26
Podeljeni mandati 26
Veljavni glasovi 8506
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Enota Status
1 Bojan Arnol Socialni demokrati VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Ljubomir Vidrih Socialni demokrati VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
3 Mitja Tripković Socialni demokrati VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
4 Rajko Likar Socialni demokrati VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
5 Bogdan Slokar Socialni demokrati VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
6 Harij Bat Socialni demokrati VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
7 Dejan Pišot Socialni demokrati VOLILNA ENOTA 5 izvoljen
8 Valentin Krtelj SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
9 Dejan Škvarč SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
10 Janez Tratnik SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
11 Klemen Čehovin SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
12 Miha Kapelj SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS VOLILNA ENOTA 5 izvoljen
13 Jordan Polanc LISTA BURJA - LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
14 Marija Ferjančič LISTA BURJA - LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
15 Matjaž Bajec LISTA BURJA - LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
16 Igor Česnik LISTA BURJA - LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
17 Marjan Curk ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
18 Angel Vidmar ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
19 Uroš Štor ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
20 Vilko Brus ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP VOLILNA ENOTA 5 izvoljen
21 Jožko Premrn NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
22 Adam Raspor NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
23 Kristjan Bratož NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 5 izvoljen
24 Sandi Bačar Gibanje Svoboda VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
25 Nada Pirjevec Gibanje Svoboda VOLILNA ENOTA 5 izvoljen
26 Dragana Keber Levica VOLILNA ENOTA 4 izvoljen

Volitve v krajevne, četrtne in vaške skupnosti

Krajevna skupnost Ajdovščina (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 12
Podeljeni mandati 12
Veljavni glasovi 3289
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Marta Koruza VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Miran Gregorc VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Peter Batič VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Petra Žgavc VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Bernard Bratina VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Selma Bizjak VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
7 Boris Šapla VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
8 Bojana Curk VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
9 Bojan Kodelja VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
10 Marjan Velikonja VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
11 Danijela Velikonja VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
12 Matija Repič VOLILNA ENOTA 04 izvoljen

Krajevna skupnost Batuje (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 752
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Marko Bone izvoljen 125 16.62%
2 Andrej Koron izvoljen 112 14.89%
3 Luka Vetrih izvoljen 111 14.76%
4 Ana Plahuta izvoljen 106 14.10%
5 Boštjan Zabukovec izvoljen 103 13.70%
6 Sandra Polak Krušič izvoljen 100 13.30%
7 Nežica Černigoj izvoljen 95 12.63%

Krajevna skupnost Brje (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 320
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Nina Vodopivec izvoljen 82 25.62%
2 Boštjan Makovec izvoljen 66 20.62%
3 Matej Petrič izvoljen 66 20.62%
4 Egon Marc izvoljen 63 19.69%
5 Neža Furlan izvoljen 43 13.44%

Krajevna skupnost Budanje (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 2116
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Mitja Curk izvoljen 304 14.37%
2 Franc Krašna izvoljen 250 11.81%
3 Demis Inamo izvoljen 244 11.53%
4 Andrej Kodele izvoljen 236 11.15%
5 Franc Ferjančič izvoljen 220 10.40%
6 Mitja Peljhan izvoljen 218 10.30%
7 Katarina Kodele Zadnikar izvoljen 215 10.16%
Martina Kobol ni izvoljen 177 8.36%
Jordan Kodele ni izvoljen 139 6.57%
Matic Ličen ni izvoljen 113 5.34%

Krajevna skupnost Cesta (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 1062
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Dominik Pizzoni izvoljen 174 16.38%
2 Matej Štor izvoljen 171 16.10%
3 Rok Vidic izvoljen 167 15.73%
4 Tomaž Velikonja izvoljen 159 14.97%
5 Ivica Črv izvoljen 134 12.62%
6 Alojzij Pipan izvoljen 132 12.43%
7 Andreja Kolenc izvoljen 125 11.77%

Krajevna skupnost Col (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 356
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Darja Kovšca VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Branko Tratnik Ambrožič VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Jurij Vidmar VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Hubert Pregelj VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
5 Marjan Ipavec VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
6 Matej Furlan VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
7 Milan Pregelj VOLILNA ENOTA 06 izvoljen

Krajevna skupnost Črniče - Ravne (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 862
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Suzana Vidmar Kovšca izvoljen 169 19.61%
2 Tomaž Koron izvoljen 126 14.62%
3 Marko Česnik izvoljen 122 14.15%
4 Barbara Štravs izvoljen 118 13.69%
5 Silva Cigoj izvoljen 111 12.88%
6 Klemen Ušaj izvoljen 110 12.76%
7 Branko Mikuž izvoljen 106 12.30%

Krajevna skupnost Dobravlje (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 726
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Boris Kalin izvoljen 162 22.31%
2 Miha Kapelj izvoljen 113 15.56%
3 Miran Vrčon izvoljen 108 14.88%
4 Ana Šinigoj izvoljen 104 14.33%
5 Tibor Doles izvoljen 98 13.50%
6 Simona Završnik Vrčon izvoljen 90 12.40%
7 Maja Lulik izvoljen 51 7.02%

Krajevna skupnost Dolga Poljana (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 619
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Marjan Curk izvoljen 160 25.85%
2 Andrej Kobal izvoljen 117 18.90%
3 Borut Petrič izvoljen 115 18.58%
4 Ana Rustja izvoljen 114 18.42%
5 Ljubica Koren izvoljen 113 18.26%

Krajevna skupnost Gaberje (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 512
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Jožef Nusdorfer izvoljen 86 16.80%
2 Jernej Kobal izvoljen 74 14.45%
3 Lea Prezelj izvoljen 71 13.87%
4 Kristjan Turk izvoljen 71 13.87%
5 Petra Marc Vouk izvoljen 71 13.87%
6 Janja Kobal Mikuž izvoljen 70 13.67%
7 Blaž Marolt izvoljen 69 13.48%

Krajevna skupnost Gojače - Malovše (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 6
Podeljeni mandati 6
Veljavni glasovi 252
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Bogdan Peršič VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Jernej Štrancar VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Mojca Kompara Humar VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Bogdan Cigoj VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Martina Cigoj VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Sanela Bilkan VOLILNA ENOTA 02 izvoljen

Krajevna skupnost Kamnje - Potoče (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 428
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Borut Bratina VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Suzana Batagelj VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Anita Rijavec VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Mitja Marc VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Lidija Podgornik VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Ana Žigon VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
7 Marko Rijavec VOLILNA ENOTA 03 izvoljen

Krajevna skupnost Lokavec (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 14
Podeljeni mandati 14
Veljavni glasovi 690
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Miran Lokar VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Jože Černigoj VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
3 Boris Kovač VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Nika Lokar VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Klavdija Mikuš VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
6 Judita Trošt VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
7 Zdenko Bolko VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
8 Angel Vidmar VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
9 Ana Zalokar VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
10 Marko Blažko VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
11 Nejc Pižent VOLILNA ENOTA 06 izvoljen
12 Nada Blažko VOLILNA ENOTA 06 izvoljen
13 Bojana Pižent Kompara VOLILNA ENOTA 07 izvoljen
14 Damjan Černigoj VOLILNA ENOTA 08 izvoljen

Krajevna skupnost Male Žablje (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 666
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Matjaž Brataševec izvoljen 136 20.42%
2 Tomaž Kravos izvoljen 94 14.11%
3 Petra Babnik izvoljen 92 13.81%
4 Suzana Samec izvoljen 91 13.66%
5 Valter Brataševec izvoljen 85 12.76%
6 Mojca Vrčon Mihelj izvoljen 84 12.61%
7 Damijan Lozar izvoljen 84 12.61%

Krajevna skupnost Otlica - Kovk (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 9
Podeljeni mandati 9
Veljavni glasovi 663
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Janja Krapež VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 David Likar VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Julijana Vidmar VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 David Krapež VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
5 Kristina Trošt VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
6 Tadeja Podgornik VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
7 Božidar Škvarč VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
8 Kristijan Vidmar VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
9 Erik Vidmar VOLILNA ENOTA 02 izvoljen

Krajevna skupnost Plače (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 672
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Igor Česnik izvoljen 140 20.83%
2 Ervin Stopar izvoljen 106 15.77%
3 Vanda Lulik izvoljen 97 14.43%
4 Alojzij Lemut izvoljen 93 13.84%
5 Iztok Valič izvoljen 86 12.80%
6 Tjaša Pesjak izvoljen 76 11.31%
7 Janja Posega izvoljen 74 11.01%

Krajevna skupnost Planina (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 1064
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Igor Kobal izvoljen 151 14.19%
2 Jana Trbižan izvoljen 147 13.82%
3 Damjan Štokelj izvoljen 135 12.69%
4 Elena Božič izvoljen 131 12.31%
5 Simon Štokelj izvoljen 129 12.12%
6 Tina Marc izvoljen 109 10.24%
7 Erik Curk izvoljen 96 9.02%
Davorin Poljšak ni izvoljen 84 7.89%
Jasna Likar Jelinčič ni izvoljen 82 7.71%

Krajevna skupnost Podkraj (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 974
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Erik Bajc izvoljen 162 16.63%
2 Suzana Ipavec izvoljen 143 14.68%
3 Boštjan Žejn izvoljen 139 14.27%
4 Marko Rupnik izvoljen 138 14.17%
5 Aleš Mikuž izvoljen 136 13.96%
6 Metod Bizjak izvoljen 135 13.86%
7 Marko Plesničar izvoljen 121 12.42%

Krajevna skupnost Predmeja (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 680
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Gal Polanc izvoljen 147 21.62%
2 Mojca Polanc Govekar izvoljen 145 21.32%
3 Aleš Čibej izvoljen 141 20.74%
4 Nuša Vidmar izvoljen 128 18.82%
5 Tamara Likar Podgornik izvoljen 119 17.50%

Krajevna skupnost Selo (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 1184
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Sara Ušaj izvoljen 172 14.53%
2 Grega Peršič izvoljen 155 13.09%
3 Tomaž Furlan izvoljen 148 12.50%
4 Tomaž Pirh izvoljen 143 12.08%
5 Erik Matijašec izvoljen 128 10.81%
6 Sandra Kržan izvoljen 109 9.21%
7 Lavra Furlan izvoljen 106 8.95%
Jure Gorjup ni izvoljen 92 7.77%
Erika Pirjevec ni izvoljen 74 6.25%
Dimitrij Stubelj ni izvoljen 57 4.81%

Krajevna skupnost Skrilje (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 538
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Boštjan Vrčon izvoljen 95 17.66%
2 Uroš Rustja izvoljen 83 15.43%
3 Tomi Zgonik izvoljen 80 14.87%
4 Andreja Vister izvoljen 72 13.38%
5 Brigita Habjan Štolfa izvoljen 71 13.20%
6 Aleksej Dolinšek izvoljen 71 13.20%
7 Dragana Keber izvoljen 66 12.27%

Krajevna skupnost Stomaž (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 795
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Boštjan Bratina izvoljen 111 13.96%
2 Evgen Bratina izvoljen 99 12.45%
3 Primož Rovtar izvoljen 86 10.82%
4 Alojzij Klemenčič izvoljen 81 10.19%
5 Sandi Bratina izvoljen 71 8.93%
6 Damijan Bole izvoljen 66 8.30%
7 Sara Bone izvoljen 63 7.92%
Nika Černigoj ni izvoljen 58 7.30%
Metka Kompara ni izvoljen 56 7.04%
Tadej Premrl ni izvoljen 42 5.28%
Helena Zidar Sorta ni izvoljen 35 4.40%
Blaž Kurent ni izvoljen 27 3.40%

Krajevna skupnost Šmarje (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 288
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Egon Birsa VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Milivoj Klemše VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Estera Vodopivec VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Ksenija Trobec VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Andrej Rijavec VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Alenka Nusdorfer VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Vladimir Blagonja VOLILNA ENOTA 03 izvoljen

Krajevna skupnost Ustje (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 8
Podeljeni mandati 8
Veljavni glasovi 304
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Simon Štrancar VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Kazimir Furlan VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Katja Črnigoj VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 David Vovk VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Jurko Bačar VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Adrijana Čermelj VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
7 Silvester Pipan VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
8 Bogdana Bačer VOLILNA ENOTA 03 izvoljen

Krajevna skupnost Velike Žablje (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 857
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Iztok Furlan izvoljen 108 12.60%
2 Anja Jamšek Furlan izvoljen 95 11.09%
3 Dejan Škvarč izvoljen 95 11.09%
4 David Troha izvoljen 76 8.87%
5 Meta Čuk izvoljen 75 8.75%
6 Igor Di Lenardo izvoljen 65 7.58%
7 Klemen Troha izvoljen 60 7.00%
Aleš Merkelj ni izvoljen 55 6.42%
Tanja Črv ni izvoljen 49 5.72%
Jožko Bat ni izvoljen 48 5.60%
Tadej Bat ni izvoljen 44 5.13%
Marija Di Lenardo ni izvoljen 36 4.20%
Anja Masten ni izvoljen 35 4.08%
Sonja Slejko ni izvoljen 16 1.87%

Krajevna skupnost Vipavski Križ (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 218
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Harij Bat izvoljen 54 24.77%
2 Peter Lah izvoljen 48 22.02%
3 Matija Ličen izvoljen 43 19.72%
4 Vida Jejčič izvoljen 37 16.97%
5 Nataša Pijaža Mikelić izvoljen 36 16.51%

Krajevna skupnost Vrtovin (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 1268
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Vilko Brus izvoljen 167 13.17%
2 Matija Lozar izvoljen 161 12.70%
3 Dominik Kobol izvoljen 143 11.28%
4 Edvard Podgornik izvoljen 138 10.88%
5 Nives Karidi izvoljen 136 10.73%
6 Marjeta Fišer izvoljen 135 10.65%
7 Mojca Pev izvoljen 125 9.86%
Nejc Ušaj ni izvoljen 80 6.31%
Tomaž Pirjevec ni izvoljen 65 5.13%
Fani Kumar ni izvoljen 61 4.81%
Nada Pirjevec ni izvoljen 57 4.50%

Krajevna skupnost Žapuže (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 10
Podeljeni mandati 10
Veljavni glasovi 386
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Elizabeta Čoha VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Marijan Božič VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Maja Štefin VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Aleš Brecelj VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Jožef Brecelj VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Tamara Mozetič VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Zvonko Vidmar VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
8 Janja Blažič Zavadlal VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
9 Jan Gortnar VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
10 Anita Furlan VOLILNA ENOTA 04 izvoljen