Rače-Fram – Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem
Mandati 16
Podeljeni mandati 16
Veljavni glasovi 2147

Kazalo

Pregled glasov in mandatov po listah

Lista Glasovi Podeljeni mandati
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 632 5
NEODVISNA GASILSKA LISTA 389 3
GIBANJE SVOBODA 352 3
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 327 3
NOVA SLOVENIJA 187 1
Neodvisna lista upokojencev Fram 171 1
SOCIALNI DEMOKRATI 82 0
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 7 0

Liste

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Kandidat Preferenčni glasovi Zaporedna številka Status
Branko Ledinek 16 1 izvoljen
Simona Sternad Vogrin 21 2 izvoljen
Boštjan Lešnik 21 3 izvoljen
Milojka Dreo 10 4 izvoljen
Aleš Greif 14 5 izvoljen
Mojca Bergauer Jarc 7 6 ni izvoljen
Jože Potočnik 14 7 ni izvoljen
Anja Bauman Školjak 8 8 ni izvoljen
Kristijan Gselman 4 9 ni izvoljen
Dragica Lešnik 12 10 ni izvoljen
Stanislav Stavbar 11 11 ni izvoljen
Blanka Pernek 9 12 ni izvoljen
Tomislav Pokrivač 14 13 ni izvoljen
Urška Kac 2 14 ni izvoljen
Marjan Šlamberger 6 15 ni izvoljen
Marta Salaj 0 16 ni izvoljen

NEODVISNA GASILSKA LISTA

Kandidat Preferenčni glasovi Zaporedna številka Status
Sebastijan Soršak 12 1 izvoljen
Mateja Beranič 9 2 izvoljen
Miran Predikaka 8 3 izvoljen
Danica Lazarević 21 4 ni izvoljen
Marko Sovdat 9 5 ni izvoljen
Tadeja Šešerko 7 6 ni izvoljen
Boris Furek 12 7 ni izvoljen
Barbara Domadenik 3 8 ni izvoljen
Rok Tepej 7 9 ni izvoljen
Roman Kancler 34 10 ni izvoljen
Kristina Milec 2 11 ni izvoljen
Miran Fric 0 12 ni izvoljen
Zlatka Napast 2 13 ni izvoljen
Franc Fingušt 12 14 ni izvoljen
Maja Crnobrnja 0 15 ni izvoljen
Adriano Goričan 7 16 ni izvoljen

GIBANJE SVOBODA

Kandidat Preferenčni glasovi Zaporedna številka Status
Irena Španinger 20 1 izvoljen
Sašo Novak 2 2 izvoljen
Laura Pukl 9 3 izvoljen
Drago Cesar 15 4 ni izvoljen
Natalija Krumpak 8 5 ni izvoljen
Miran Anderlič 7 6 ni izvoljen
Sonja Bošković 7 7 ni izvoljen

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Kandidat Preferenčni glasovi Zaporedna številka Status
Zdravko Jelšek 34 preferenčni izvoljen
Ivan Kovačič 26 1 izvoljen
Simona Murko 19 2 izvoljen
Patricija Furjan 3 4 ni izvoljen
Zvonko Pušnik 5 5 ni izvoljen
Zdenka Brodej Kurbos 8 6 ni izvoljen
Alojz Caf 2 7 ni izvoljen
Vera Planinšek 3 8 ni izvoljen
Branko Tučič 0 9 ni izvoljen
Danilo Rues 1 10 ni izvoljen
Denis Vihar 3 11 ni izvoljen
Laura Šetar 2 12 ni izvoljen
Branko Leva 0 13 ni izvoljen
Adolf Strnad 1 14 ni izvoljen
Zdenka Blažon 0 15 ni izvoljen

NOVA SLOVENIJA

Kandidat Preferenčni glasovi Zaporedna številka Status
Klemen Hameršak 66 preferenčni izvoljen
Alenka Rižner Šibila 21 preferenčni ni izvoljen
Bruno Jereb 19 preferenčni ni izvoljen
Nevenka Gril Hameršak 1 3 ni izvoljen
Mercedes Špendl 0 5 ni izvoljen
Marjan Brezočnik 1 6 ni izvoljen
Barbara Vindiš Štular 0 7 ni izvoljen
Branimir Belca 0 8 ni izvoljen
Mateja Purgaj Slapnik 2 9 ni izvoljen
Srečko Urh 3 10 ni izvoljen

Neodvisna lista upokojencev Fram

Kandidat Preferenčni glasovi Zaporedna številka Status
Srečko Trglec 20 preferenčni izvoljen
Romana Fišer 4 1 ni izvoljen
Zdenka Čretnik 2 3 ni izvoljen
Stanislav Hojnik 7 4 ni izvoljen
Zdenka Marolt 1 5 ni izvoljen
Jože Stavbar 1 6 ni izvoljen
Emilija Raišp 3 7 ni izvoljen
Miran Cvetko 2 8 ni izvoljen
Jožica Gradišnik 3 9 ni izvoljen
Jožef Capl 0 10 ni izvoljen
Igor Vrečko 1 11 ni izvoljen
Stanislava Krajnc 0 12 ni izvoljen
Janko Kebler 1 13 ni izvoljen
Veronika Podgoršek 0 14 ni izvoljen
Dragica Cehtel 0 15 ni izvoljen
Cita Šnuderl 2 16 ni izvoljen

SOCIALNI DEMOKRATI

Kandidat Preferenčni glasovi Zaporedna številka Status
Dušan Purger 1 1 ni izvoljen
Melita Maksimiljana Lašič 0 2 ni izvoljen
Vlado Petrovič 3 3 ni izvoljen
Albina Horvat 0 4 ni izvoljen
Branko Petrovič 4 5 ni izvoljen
Tatjana Frangeš 0 6 ni izvoljen
Bogdan Veber 10 7 ni izvoljen
Franja Purger 0 8 ni izvoljen
Janez Granda 1 9 ni izvoljen

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

Kandidat Preferenčni glasovi Zaporedna številka Status
Fredi Zinreich 0 1 ni izvoljen
Simona Zinreich 0 2 ni izvoljen

D'Hondtov postopek

Lista Glasovi Delitelj Količnik
1 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 632 1 632.0000 mandat
2 NEODVISNA GASILSKA LISTA 389 1 389.0000 mandat
3 GIBANJE SVOBODA 352 1 352.0000 mandat
4 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 327 1 327.0000 mandat
5 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 632 2 316.0000 mandat
6 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 632 3 210.6667 mandat
7 NEODVISNA GASILSKA LISTA 389 2 194.5000 mandat
8 NOVA SLOVENIJA 187 1 187.0000 mandat
9 GIBANJE SVOBODA 352 2 176.0000 mandat
10 Neodvisna lista upokojencev Fram 171 1 171.0000 mandat
11 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 327 2 163.5000 mandat
12 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 632 4 158.0000 mandat
13 NEODVISNA GASILSKA LISTA 389 3 129.6667 mandat
14 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 632 5 126.4000 mandat
15 GIBANJE SVOBODA 352 3 117.3333 mandat
16 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 327 3 109.0000 mandat