Občina Rače-Fram

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 2062
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Branko Ledinek izvoljen 2062 100.00%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem
Mandati 16
Podeljeni mandati 16
Veljavni glasovi 2147
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Status
1 Milojka Dreo SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA izvoljen
2 Aleš Greif SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA izvoljen
3 Branko Ledinek SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA izvoljen
4 Boštjan Lešnik SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA izvoljen
5 Simona Sternad Vogrin SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA izvoljen
6 Mateja Beranič NEODVISNA GASILSKA LISTA izvoljen
7 Miran Predikaka NEODVISNA GASILSKA LISTA izvoljen
8 Sebastijan Soršak NEODVISNA GASILSKA LISTA izvoljen
9 Sašo Novak GIBANJE SVOBODA izvoljen
10 Laura Pukl GIBANJE SVOBODA izvoljen
11 Irena Španinger GIBANJE SVOBODA izvoljen
12 Zdravko Jelšek SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA izvoljen
13 Ivan Kovačič SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA izvoljen
14 Simona Murko SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA izvoljen
15 Klemen Hameršak NOVA SLOVENIJA izvoljen
16 Srečko Trglec Neodvisna lista upokojencev Fram izvoljen

Volitve v krajevne, četrtne in vaške skupnosti

Fram (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 11
Podeljeni mandati 11
Veljavni glasovi 1853
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Marjan Šlamberger VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Vinko Domadenik VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
3 Jože Potočnik VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
4 Stanislav Stavbar VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
5 Romana Fišer VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
6 Blanka Pernek VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
7 Vlasta Stavbar, dr. VOLILNA ENOTA 06 izvoljen
8 Bogdan Veber VOLILNA ENOTA 06 izvoljen
9 Miran Fric VOLILNA ENOTA 06 izvoljen
10 Tomislav Pokrivač VOLILNA ENOTA 07 izvoljen
11 Adriano Goričan VOLILNA ENOTA 07 izvoljen

Rače (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 8
Podeljeni mandati 8
Veljavni glasovi 1624
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Boris Furek VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Srečko Furek VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
3 Damijan Lončarič VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
4 Marta Salaj VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
5 Zlatka Napast VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
6 Danilo Skodič VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
7 Marko Sovdat VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
8 Maja Crnobrnja VOLILNA ENOTA 05 izvoljen