Rače-Fram – Fram (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 11
Podeljeni mandati 11
Veljavni glasovi 1853

Kazalo

VOLILNA ENOTA 01

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Marjan Šlamberger izvoljen 39 95.12%
Jožef Capl ni izvoljen 2 4.88%

VOLILNA ENOTA 02

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Vinko Domadenik izvoljen 54 64.29%
Vlado Petrovič ni izvoljen 17 20.24%
Jože Stavbar ni izvoljen 13 15.48%

VOLILNA ENOTA 03

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Jože Potočnik izvoljen 23 57.50%
Igor Vrečko ni izvoljen 17 42.50%

VOLILNA ENOTA 04

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Stanislav Stavbar izvoljen 51 57.30%
Stanislav Hojnik ni izvoljen 24 26.97%
Peter Založnik ni izvoljen 14 15.73%

VOLILNA ENOTA 05

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Romana Fišer izvoljen 96 35.42%
2 Blanka Pernek izvoljen 66 24.35%
Franc Kmetec ni izvoljen 57 21.03%
Anton Trlep ni izvoljen 52 19.19%

VOLILNA ENOTA 06

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Vlasta Stavbar izvoljen 151 19.16%
2 Bogdan Veber izvoljen 106 13.45%
3 Miran Fric izvoljen 99 12.56%
Barbara Domadenik ni izvoljen 75 9.52%
Stanko Zorec ni izvoljen 65 8.25%
Miran Cvetko ni izvoljen 65 8.25%
Zdenka Marolt ni izvoljen 65 8.25%
Jožica Planjšek ni izvoljen 58 7.36%
Gabi Bezjak ni izvoljen 43 5.46%
Anton Planjšek ni izvoljen 36 4.57%
Irena Baumhakl ni izvoljen 25 3.17%

VOLILNA ENOTA 07

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Tomislav Pokrivač izvoljen 161 29.81%
2 Adriano Goričan izvoljen 138 25.56%
Srečko Trglec ni izvoljen 103 19.07%
Andreja Mom ni izvoljen 100 18.52%
Stanislava Krajnc ni izvoljen 38 7.04%