Ljutomer – Mala Nedelja (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 9
Podeljeni mandati 9
Veljavni glasovi 457

Kazalo

VOLILNA ENOTA 01

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Jožef Trstenjak izvoljen 82 58.16%
2 Mihaela Novak izvoljen 59 41.84%

VOLILNA ENOTA 02

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Boštjan Žerdin izvoljen 77 60.16%
2 Kristijan Kšela izvoljen 35 27.34%
Maksimiljan Cvetko ni izvoljen 12 9.38%
Sonja Krajnc ni izvoljen 4 3.12%

VOLILNA ENOTA 03

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Jože Sodec izvoljen 33 82.50%
Damir Fotivec ni izvoljen 7 17.50%

VOLILNA ENOTA 04

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Danijel Rakuša izvoljen 43 100.00%

VOLILNA ENOTA 05

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Frančišek Zmazek izvoljen 22 27.16%
2 Katja Žnidarič izvoljen 21 25.93%
Svetlana Oletič ni izvoljen 20 24.69%
Franc Ozmec ni izvoljen 10 12.35%
Stanko Holc ni izvoljen 8 9.88%

VOLILNA ENOTA 06

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Stanislav Sovec izvoljen 24 100.00%