Občina Ljutomer

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 4567
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Olga Karba izvoljen 2867 62.78%
Ciril Magdič ni izvoljen 1247 27.30%
Bojana Gošnjak ni izvoljen 339 7.42%
Jasminka Dukić ni izvoljen 114 2.50%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem z enotami
Mandati 21
Podeljeni mandati 21
Veljavni glasovi 4521
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Enota Status
1 Darinka Budna NEODVISNA LISTA Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Jan Filipič NEODVISNA LISTA Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
3 Mag. Olga Karba NEODVISNA LISTA Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
4 Jože Panič NEODVISNA LISTA Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
5 Saša Polajnar NEODVISNA LISTA Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
6 Janko Špindler NEODVISNA LISTA Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
7 Boris Filipič NEODVISNA LISTA Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
8 Daša Horn NEODVISNA LISTA Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
9 Boštjan Žerdin NEODVISNA LISTA Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
10 Irena Žinko NEODVISNA LISTA Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
11 Bojana Gošnjak GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
12 Anja Kristl GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
13 Vitomir Kaučič GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
14 Svetlana Oletič GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
15 Damjan Bogdan SOCIALNI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
16 Dejan Karba SOCIALNI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
17 Srečko Žižek SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
18 Dejan Vnuk SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
19 Mira Rebernik Žižek NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
20 Robert Štefanec SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
21 Slavica Sunčič DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE VOLILNA ENOTA 2 izvoljen

Volitve v krajevne, četrtne in vaške skupnosti

Cezanjevci (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 9
Podeljeni mandati 9
Veljavni glasovi 464
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Aleš Lipovec VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Katja Vunderl VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Janja Vaupotič VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Manja Gospodarič VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Darko Brišar VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Matevž Ivanuša VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Stanislav Senčar VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
8 Jani Bes VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
9 Branka Kamerlin Hrašovec VOLILNA ENOTA 05 izvoljen

Cven (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 739
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Peter Petek VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Sara Vinkovič VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Darko Rudolf VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Daniel Smodiš VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Danica Kovačič VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Emil Maučec VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Dominik Močnik VOLILNA ENOTA 04 izvoljen

Krištanci-Šalinci-Grlava (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 9
Podeljeni mandati 9
Veljavni glasovi 315
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Slavica Sunčič VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Bojan Štefanec VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Branko Črček VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Vladimir Smrekar VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Sonja Koroša VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Sandi Pučko VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
7 Damijana Vozlič VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
8 Anton Krajnc VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
9 Davorin Kociper VOLILNA ENOTA 03 izvoljen

Ljutomer (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 9
Podeljeni mandati 9
Veljavni glasovi 2644
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Brigita Čeh VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Emil Žnidarič VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Daniela Žibrat VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Cvetko Melin VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Anja Kristl VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Boris Žibrat VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
7 Gorazd Nemec VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
8 Marija Zadravec VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
9 Franc Flegerič VOLILNA ENOTA 05 izvoljen

Mala Nedelja (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 9
Podeljeni mandati 9
Veljavni glasovi 457
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Jožef Trstenjak VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Mihaela Novak VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Boštjan Žerdin VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Kristijan Kšela VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Jože Sodec VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
6 Danijel Rakuša VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
7 Frančišek Zmazek VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
8 Katja Žnidarič VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
9 Stanislav Sovec VOLILNA ENOTA 06 izvoljen

Radoslavci (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 409
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Boris Filipič VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Venčeslav Rakuša VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Liljana Peršak VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Irena Žinko VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Mateja Miklič VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Andrej Ciglarič VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Marija Ciglarič VOLILNA ENOTA 03 izvoljen

Stara cesta (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 9
Podeljeni mandati 9
Veljavni glasovi 551
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Branko Pintarič VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Robert Kosmajer VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Marina Kosmajer VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Damjan Novak VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Bojana Bukovec VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Boštjan Jelen VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
7 Mihael Vrbnjak VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
8 Sandi Senčar VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
9 Melita Senčar VOLILNA ENOTA 03 izvoljen

Stročja vas (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 11
Podeljeni mandati 11
Veljavni glasovi 806
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Jožef Feuš VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Andrej Nemec VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
3 Milan Halabarec VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
4 Rudolf Copot VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
5 Ksenija Kolar Švarc VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
6 Ivan Zadravec VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
7 Klaudija Ciglarič VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
8 Verica Žižek VOLILNA ENOTA 06 izvoljen
9 Srečko Mihorič VOLILNA ENOTA 07 izvoljen
10 Sandra Zemljak VOLILNA ENOTA 07 izvoljen
11 Darko Košar VOLILNA ENOTA 07 izvoljen

Železne dveri (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 9
Podeljeni mandati 9
Veljavni glasovi 345
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Ines Krajnc VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Mitja Lukovnjak VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
3 Robert Ozmec VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
4 Janja Kociper VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
5 Sabina Rajh VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
6 Miroslav Grnjak VOLILNA ENOTA 06 izvoljen
7 Sandra Novak VOLILNA ENOTA 07 izvoljen
8 Borut Krajnc VOLILNA ENOTA 08 izvoljen
9 Drago Karba VOLILNA ENOTA 09 izvoljen