Ljutomer – Radoslavci (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 409

Kazalo

VOLILNA ENOTA 01

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Boris Filipič izvoljen 129 48.50%
2 Venčeslav Rakuša izvoljen 59 22.18%
3 Liljana Peršak izvoljen 54 20.30%
Stanislav Simonič ni izvoljen 13 4.89%
Silva Kocet ni izvoljen 6 2.26%
Janez Reišl ni izvoljen 5 1.88%

VOLILNA ENOTA 02

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Irena Žinko izvoljen 47 42.34%
2 Mateja Miklič izvoljen 38 34.23%
Marjan Zmazek ni izvoljen 26 23.42%

VOLILNA ENOTA 03

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Andrej Ciglarič izvoljen 17 53.12%
2 Marija Ciglarič izvoljen 15 46.88%