Ljutomer – Stara cesta (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 9
Podeljeni mandati 9
Veljavni glasovi 551

Kazalo

VOLILNA ENOTA 01

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Branko Pintarič izvoljen 36 39.56%
2 Robert Kosmajer izvoljen 32 35.16%
3 Marina Kosmajer izvoljen 23 25.27%

VOLILNA ENOTA 02

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Damjan Novak izvoljen 45 27.27%
2 Bojana Bukovec izvoljen 44 26.67%
3 Boštjan Jelen izvoljen 41 24.85%
Igor Borko ni izvoljen 35 21.21%

VOLILNA ENOTA 03

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Mihael Vrbnjak izvoljen 108 36.61%
2 Sandi Senčar izvoljen 80 27.12%
3 Melita Senčar izvoljen 70 23.73%
Vinko Klemenčič ni izvoljen 37 12.54%