Grosuplje – Račna (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 9
Podeljeni mandati 9
Veljavni glasovi 611

Kazalo

VOLILNA ENOTA 01

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Andreja Derenda izvoljen 84 35.44%
2 Anton Simonič izvoljen 79 33.33%
3 Jože Okorn izvoljen 74 31.22%

VOLILNA ENOTA 02

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Boštjan Novljan izvoljen 74 53.62%
2 Roman Šteh izvoljen 64 46.38%

VOLILNA ENOTA 03

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Blaž Fink izvoljen 28 56.00%
2 Dejan Ahčin izvoljen 22 44.00%

VOLILNA ENOTA 04

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Jože Berdajs izvoljen 82 44.09%
2 Gašper Lužnik izvoljen 53 28.49%
Matic Gruden ni izvoljen 51 27.42%