Grosuplje – Žalna (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 9
Podeljeni mandati 9
Veljavni glasovi 926

Kazalo

VOLILNA ENOTA 01

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Martin Javornik izvoljen 114 31.23%
2 Tone Javornik izvoljen 86 23.56%
3 Aleš Florjanc izvoljen 84 23.01%
Rok Jaketič ni izvoljen 81 22.19%

VOLILNA ENOTA 02

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Bojan Grum izvoljen 50 100.00%

VOLILNA ENOTA 03

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Gregor Boc izvoljen 92 32.06%
2 Janko Roštan izvoljen 86 29.97%
3 Danijela Pirman izvoljen 70 24.39%
Marko Vovk ni izvoljen 39 13.59%

VOLILNA ENOTA 04

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Anton Pajk izvoljen 85 37.95%
2 Franc Zaviršek izvoljen 63 28.12%
Maja Kosec ni izvoljen 57 25.45%
Andrej Kopitar ni izvoljen 19 8.48%