Žalec – Galicija (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 10
Podeljeni mandati 10
Veljavni glasovi 769

Kazalo

VOLILNA ENOTA 01

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Peter Vipavc izvoljen 129 38.97%
2 Zdenko Selišek izvoljen 103 31.12%
3 Karmen Držan izvoljen 99 29.91%

VOLILNA ENOTA 02

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Alojz Podpečan izvoljen 38 100.00%

VOLILNA ENOTA 03

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Marjan Mohorič izvoljen 78 52.35%
2 Verica Štefančič izvoljen 71 47.65%

VOLILNA ENOTA 04

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Cvetko Golavšek izvoljen 81 56.25%
2 Milena Vinder izvoljen 63 43.75%

VOLILNA ENOTA 05

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Anja Belošević izvoljen 30 100.00%

VOLILNA ENOTA 06

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Aleš Doberšek izvoljen 77 100.00%