Bohinj – Bohinjska Bistrica (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 11
Podeljeni mandati 11
Veljavni glasovi 2230

Kazalo

VOLILNA ENOTA 01

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Andraž Čoralić izvoljen 434 26.87%
2 Žiga Arh izvoljen 384 23.78%
3 Jana Pekovec izvoljen 302 18.70%
4 Tanja Erlah izvoljen 252 15.60%
Jana Strgar ni izvoljen 243 15.05%

VOLILNA ENOTA 02

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Jernej Mikelj izvoljen 61 100.00%

VOLILNA ENOTA 03

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Miha Kalan izvoljen 64 68.82%
Jure Loncnar ni izvoljen 29 31.18%

VOLILNA ENOTA 04

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Anton Vavroš izvoljen 189 100.00%

VOLILNA ENOTA 05

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Dušan Čop izvoljen 80 100.00%

VOLILNA ENOTA 06

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Jožef Košnik izvoljen 112 100.00%

VOLILNA ENOTA 07

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 David Kutnjak izvoljen 70 100.00%

VOLILNA ENOTA 08

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Zdravko Ravnik izvoljen 10 100.00%