Občina Bohinj

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 2626
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Jože Sodja izvoljen 1419 54.04%
Bojan Traven ni izvoljen 1074 40.90%
Miroslav Sodja ni izvoljen 133 5.06%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem
Mandati 16
Podeljeni mandati 16
Veljavni glasovi 2574
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Status
1 Grega Gardener LISTA ZA BOHINJ izvoljen
2 Mirko Jeršič LISTA ZA BOHINJ izvoljen
3 Simona Koren LISTA ZA BOHINJ izvoljen
4 Monika Ravnik LISTA ZA BOHINJ izvoljen
5 Jože Sodja LISTA ZA BOHINJ izvoljen
6 Tomaž Medja MOJ DOM JE V BOHINJU izvoljen
7 Boštjan Mencinger MOJ DOM JE V BOHINJU izvoljen
8 Jerneja Potočnik MOJ DOM JE V BOHINJU izvoljen
9 Urška Preželj MOJ DOM JE V BOHINJU izvoljen
10 Olga Pikon Gorišek GIBANJE SVOBODA izvoljen
11 Anton Urh GIBANJE SVOBODA izvoljen
12 Katarina Đurđević GIBANJE SVOBODA izvoljen
13 Marko Ogrin SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA izvoljen
14 Maja Fajdiga Komar NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI izvoljen
15 Miroslav Sodja LEVICA izvoljen
16 Ciril Strgar LISTA CIRILA STRGARJA izvoljen

Volitve v krajevne, četrtne in vaške skupnosti

Bohinjska Bistrica (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 11
Podeljeni mandati 11
Veljavni glasovi 2230
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Andraž Čoralić VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Žiga Arh VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Jana Pekovec VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Tanja Erlah VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
5 Jernej Mikelj VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Miha Kalan VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Anton Vavroš VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
8 Dušan Čop VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
9 Jožef Košnik VOLILNA ENOTA 06 izvoljen
10 David Kutnjak VOLILNA ENOTA 07 izvoljen
11 Zdravko Ravnik VOLILNA ENOTA 08 izvoljen

Koprivnik - Gorjuše (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 759
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Ciril Strgar izvoljen 125 16.47%
2 Martina Stare izvoljen 113 14.89%
3 Aleš Polanc izvoljen 111 14.62%
4 Anita Zupanc izvoljen 109 14.36%
5 Damijan Korošec izvoljen 108 14.23%
6 Karmen Zupan izvoljen 100 13.18%
7 Jana Korošec izvoljen 93 12.25%

Srednja vas v Bohinju (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 9
Podeljeni mandati 6
Veljavni glasovi 395
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Matej Mišmaš VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
2 Anton Mikelj VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
3 Mihela Odar VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Petra Prešeren VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
5 Zdravko Dobravec VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
6 Iztok Soklič VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
VOLILNA ENOTA 01 ni podatkov
VOLILNA ENOTA 01 ni podatkov
VOLILNA ENOTA 01 ni podatkov

Stara Fužina - Studor (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 905
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Bojan Traven VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Franci Štros VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Tanja Sodja VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Simon Kranjc VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
5 Ivana Logar VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Miroslav Sodja VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
7 Jaka Žvan VOLILNA ENOTA 03 izvoljen