Kanal – Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem z enotami
Mandati 17
Podeljeni mandati 17
Veljavni glasovi 2895

Kazalo

Pregled glasov in mandatov po listah

Lista Glasovi Podeljeni mandati
SD - SOCIALNI DEMOKRATI 640 4
MIHA STEGEL IN LISTA Z VIZIJO 496 3
LISTA ZA ZDRAVJE IN KAKOVOST BIVANJA 395 3
GIBANJE SVOBODA 345 2
DESUS 217 1
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS 210 1
NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI 206 1
SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 200 1
KONKRETNO 186 1

Pregled glasov in mandatov po enotah

Enota Glasovi Mandati Podeljeni mandati
VOLILNA ENOTA 1 1095 6 6
VOLILNA ENOTA 2 1000 6 6
VOLILNA ENOTA 3 800 5 5

Vrstni redi enot in kandidatov po listah

SD - SOCIALNI DEMOKRATI

VOLILNA ENOTA 3

Kandidat Preferenčni glasovi Zaporedna številka Status
Vladimir Kolmančič 71 preferenčni izvoljen
Simon Prinčič 38 preferenčni izvoljen
Mateja Melink 24 preferenčni ni izvoljen
Anja Bernik 22 4 ni izvoljen
Benjamin Jakopič 17 5 ni izvoljen

VOLILNA ENOTA 1

Kandidat Preferenčni glasovi Zaporedna številka Status
Anton Bolterstein Leskovar 72 preferenčni izvoljen
Lara Lovišček 42 preferenčni ni izvoljen
Lojzka Reščič 31 preferenčni ni izvoljen
Zoran Šuligoj 13 2 ni izvoljen
Andreja Melink 10 3 ni izvoljen
Luka Goljevšček 7 5 ni izvoljen

VOLILNA ENOTA 2

Kandidat Preferenčni glasovi Zaporedna številka Status
Risto Djurić 41 preferenčni izvoljen
Mitja Melink 27 preferenčni ni izvoljen
Tina Gerbec 12 1 ni izvoljen
Vanja Montini 6 3 ni izvoljen
Borut Jurca 9 5 ni izvoljen
Sonja Pavšič 6 6 ni izvoljen

MIHA STEGEL IN LISTA Z VIZIJO

VOLILNA ENOTA 1

Kandidat Preferenčni glasovi Zaporedna številka Status
Jan Močnik 37 preferenčni izvoljen
Lenka Horvat 5 2 ni izvoljen
Dejan Manfreda 11 3 ni izvoljen
Karmen Zidarič 4 4 ni izvoljen
Žan Skok 6 5 ni izvoljen

VOLILNA ENOTA 3

Kandidat Preferenčni glasovi Zaporedna številka Status
Viljem Urbančič 27 preferenčni izvoljen
Lucia Pascolat 18 preferenčni ni izvoljen
Branko Jerič 14 1 ni izvoljen
Hermina Jakopič 4 2 ni izvoljen
Jure Humar 12 3 ni izvoljen

VOLILNA ENOTA 2

Kandidat Preferenčni glasovi Zaporedna številka Status
Miha Stegel 27 preferenčni izvoljen
Maja Gerbec 11 2 ni izvoljen
Urban Švab 3 3 ni izvoljen
Marina Sirk 14 4 ni izvoljen
Žarko Jevšček 15 5 ni izvoljen
Jasmina Gorjanc 11 6 ni izvoljen

LISTA ZA ZDRAVJE IN KAKOVOST BIVANJA

VOLILNA ENOTA 2

Kandidat Preferenčni glasovi Zaporedna številka Status
Manuela Korečič 36 preferenčni ni izvoljen
Ivan Križnič 6 2 ni izvoljen
Darja Žnidarčič 6 3 ni izvoljen
Silvester Šuligoj 5 4 ni izvoljen
Helena Grm 3 5 ni izvoljen
Miha Blašković 8 6 ni izvoljen

VOLILNA ENOTA 3

Kandidat Preferenčni glasovi Zaporedna številka Status
Valentina Humar 24 preferenčni izvoljen
Adrijana Perkon 17 preferenčni ni izvoljen
Pavel Širok 2 2 ni izvoljen
Mladen Makarov 2 4 ni izvoljen
Vesna Lipušček 0 5 ni izvoljen

VOLILNA ENOTA 1

Kandidat Preferenčni glasovi Zaporedna številka Status
Anastazija Makorič Bevčar 66 preferenčni izvoljen
Mateja Sattler 62 preferenčni izvoljen
Alen Đerić 15 2 ni izvoljen
Viljem Ninin 8 4 ni izvoljen
Petra Valantič Mišigoj 4 5 ni izvoljen
Zlatko Kumar 1 6 ni izvoljen

GIBANJE SVOBODA

VOLILNA ENOTA 2

Kandidat Preferenčni glasovi Zaporedna številka Status
Barbara Fajdiga Perše 39 preferenčni izvoljen
Nataša Kovačič 16 preferenčni ni izvoljen
Primož Vidič 10 1 ni izvoljen
Oli Požar 2 3 ni izvoljen
Lijana Jurečič 2 4 ni izvoljen
Primož Kožuh 10 5 ni izvoljen

VOLILNA ENOTA 1

Kandidat Preferenčni glasovi Zaporedna številka Status
Bor Zorzut 31 preferenčni izvoljen
Urška Tinta 2 2 ni izvoljen
Sandi Gabrijelčič 8 3 ni izvoljen
Sara Grebenjak Mavrič 1 4 ni izvoljen
Milan Berlot 4 5 ni izvoljen

VOLILNA ENOTA 3

Kandidat Preferenčni glasovi Zaporedna številka Status
Tomaž Šuligoj 24 preferenčni ni izvoljen
Nežka Levpušček 22 preferenčni ni izvoljen
Marinka Pertovt Jerkič 2 3 ni izvoljen

DESUS

VOLILNA ENOTA 2

Kandidat Preferenčni glasovi Zaporedna številka Status
Klelija Dolenc 28 preferenčni izvoljen
Marko Bucik 27 preferenčni ni izvoljen
Marija Wolhar 2 3 ni izvoljen
Marijan Nanut 1 4 ni izvoljen
Marta Brelih 4 5 ni izvoljen

VOLILNA ENOTA 1

Kandidat Preferenčni glasovi Zaporedna številka Status
Jože Valentinčič 26 preferenčni ni izvoljen
Matevž Lazar 12 preferenčni ni izvoljen
Nadja Vidić 2 2 ni izvoljen
Majda Rejec 3 4 ni izvoljen
Ambrož Gorjanc 5 5 ni izvoljen
Dragica Markič 0 6 ni izvoljen

VOLILNA ENOTA 3

Kandidat Preferenčni glasovi Zaporedna številka Status
Aleksander Štrukelj 20 preferenčni ni izvoljen
Marta Bratuž 1 2 ni izvoljen
Zoran Zimic 1 3 ni izvoljen
Jožica Pavšič 3 4 ni izvoljen
Darko Markič 0 5 ni izvoljen

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS

VOLILNA ENOTA 2

Kandidat Preferenčni glasovi Zaporedna številka Status
Ermin Hvalica 14 preferenčni izvoljen
Milica Zimic 13 preferenčni ni izvoljen
Agata Dugar 3 2 ni izvoljen
Viljem Gololičič 1 3 ni izvoljen

VOLILNA ENOTA 3

Kandidat Preferenčni glasovi Zaporedna številka Status
Valter Berdon 15 1 ni izvoljen
Silvana Pavšič 3 2 ni izvoljen

VOLILNA ENOTA 1

Kandidat Preferenčni glasovi Zaporedna številka Status
Srečko Markič 6 1 ni izvoljen

NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

VOLILNA ENOTA 2

Kandidat Preferenčni glasovi Zaporedna številka Status
David Križnič 27 preferenčni izvoljen
Maja Žežlina 17 preferenčni ni izvoljen
Petra Čelešnik 10 3 ni izvoljen
Slobodan Đorđić 1 4 ni izvoljen
Barbara Gerbec 0 5 ni izvoljen
Boris Gabrijelčič 2 6 ni izvoljen

VOLILNA ENOTA 3

Kandidat Preferenčni glasovi Zaporedna številka Status
Martin Konjedic 15 preferenčni ni izvoljen
Alenka Hvalica 10 preferenčni ni izvoljen
Anton Kos 6 preferenčni ni izvoljen
Dragica Koren 2 3 ni izvoljen

VOLILNA ENOTA 1

Kandidat Preferenčni glasovi Zaporedna številka Status
Aleksander Boltar 10 preferenčni ni izvoljen
Tinkara Kragelj 5 preferenčni ni izvoljen
Jože Kašček 1 1 ni izvoljen
Ana Skočir 0 4 ni izvoljen
Klemen Levpušček 4 5 ni izvoljen

SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

VOLILNA ENOTA 3

Kandidat Preferenčni glasovi Zaporedna številka Status
Bruno Colavini 27 preferenčni izvoljen
Boštjan Bavdaž 21 preferenčni ni izvoljen
Erna Okroglič 1 2 ni izvoljen

VOLILNA ENOTA 2

Kandidat Preferenčni glasovi Zaporedna številka Status
France Pirih 29 preferenčni ni izvoljen
Peter Nanut 22 preferenčni ni izvoljen
Metka Weiss Boltar 6 2 ni izvoljen

VOLILNA ENOTA 1

Kandidat Preferenčni glasovi Zaporedna številka Status
Bruno Koncut 23 preferenčni ni izvoljen
Karmen Maffi 11 preferenčni ni izvoljen
Maruša Konjedic 2 2 ni izvoljen
Erik Bernik 1 3 ni izvoljen
Marta Bitežnik 2 5 ni izvoljen
Bojan Černe 2 6 ni izvoljen

KONKRETNO

VOLILNA ENOTA 1

Kandidat Preferenčni glasovi Zaporedna številka Status
Miha Čargo 44 preferenčni izvoljen
Hasib Brdar 25 preferenčni ni izvoljen
Jani Simčič 17 preferenčni ni izvoljen
Biljana Kodžo 2 2 ni izvoljen
Gracijela Simčič 3 4 ni izvoljen
Mirjam Markočič 0 6 ni izvoljen

VOLILNA ENOTA 2

Kandidat Preferenčni glasovi Zaporedna številka Status
Grega Velušček 33 preferenčni ni izvoljen
Rok Knafelc 13 preferenčni ni izvoljen
Leonida Bucik 3 2 ni izvoljen
Bogdana Blažič 2 4 ni izvoljen
Rok Dakskobler 0 5 ni izvoljen
Tjaša Ninin 6 6 ni izvoljen

VOLILNA ENOTA 3

Kandidat Preferenčni glasovi Zaporedna številka Status
Gorazd Ipavec 3 preferenčni ni izvoljen
Klavdija Fujs 2 preferenčni ni izvoljen
Viljem Kofol 2 preferenčni ni izvoljen

D'Hondtov postopek

Lista Glasovi Delitelj Količnik
1 SD - SOCIALNI DEMOKRATI 640 1 640.0000 mandat dodeljen po 15. členu
2 MIHA STEGEL IN LISTA Z VIZIJO 496 1 496.0000 mandat dodeljen po 15. členu
3 LISTA ZA ZDRAVJE IN KAKOVOST BIVANJA 395 1 395.0000 mandat dodeljen po 15. členu
4 GIBANJE SVOBODA 345 1 345.0000 VOLILNA ENOTA 2
5 SD - SOCIALNI DEMOKRATI 640 2 320.0000 mandat dodeljen po 15. členu
6 MIHA STEGEL IN LISTA Z VIZIJO 496 2 248.0000 VOLILNA ENOTA 1
7 DESUS 217 1 217.0000 VOLILNA ENOTA 2
8 SD - SOCIALNI DEMOKRATI 640 3 213.3333 mandat dodeljen po 15. členu
9 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS 210 1 210.0000 VOLILNA ENOTA 2
10 NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI 206 1 206.0000 VOLILNA ENOTA 2
11 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 200 1 200.0000 VOLILNA ENOTA 3
12 LISTA ZA ZDRAVJE IN KAKOVOST BIVANJA 395 2 197.5000 VOLILNA ENOTA 3
13 KONKRETNO 186 1 186.0000 VOLILNA ENOTA 1
14 GIBANJE SVOBODA 345 2 172.5000 VOLILNA ENOTA 1
15 MIHA STEGEL IN LISTA Z VIZIJO 496 3 165.3333 VOLILNA ENOTA 3
16 SD - SOCIALNI DEMOKRATI 640 4 160.0000 VOLILNA ENOTA 3
17 LISTA ZA ZDRAVJE IN KAKOVOST BIVANJA 395 3 131.6667 VOLILNA ENOTA 1