Kanal – Avče (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 555

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Tina Križnič izvoljen 84 15.14%
2 Tomaž Šuligoj izvoljen 82 14.77%
3 Marta Bratuž izvoljen 78 14.05%
4 Albert Jakopič izvoljen 77 13.87%
5 Elvira Korečič Marušič izvoljen 65 11.71%
6 Stanislav Skok izvoljen 58 10.45%
7 Cvetka Blagojević izvoljen 57 10.27%
Marko Jakopič ni izvoljen 54 9.73%