Kanal – Kanal (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 13
Podeljeni mandati 13
Veljavni glasovi 1574

Kazalo

VOLILNA ENOTA 01

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Franc Komac izvoljen 150 19.33%
2 Jakob Blažič izvoljen 142 18.30%
3 Rok Knafelc izvoljen 125 16.11%
Franja Simčič ni izvoljen 121 15.59%
Borut Jurca ni izvoljen 99 12.76%
Vanja Montini ni izvoljen 89 11.47%
Etbin Kovačič ni izvoljen 50 6.44%

VOLILNA ENOTA 02

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Žan Simčič izvoljen 84 19.35%
2 Marta Brelih izvoljen 79 18.20%
3 Mateja Strnad izvoljen 73 16.82%
Urban Čufer ni izvoljen 68 15.67%
Branko Dolenc ni izvoljen 65 14.98%
Agata Dugar ni izvoljen 65 14.98%

VOLILNA ENOTA 03

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Risto Djurić izvoljen 18 60.00%
Valter Bucik ni izvoljen 12 40.00%

VOLILNA ENOTA 04

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Lijana Jurečič izvoljen 16 55.17%
Ivan Križnič ni izvoljen 13 44.83%

VOLILNA ENOTA 05

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Tine Drekonja izvoljen 68 81.93%
Viljem Gololičič ni izvoljen 15 18.07%

VOLILNA ENOTA 06

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Miran Gabrijelčič izvoljen 27 100.00%

VOLILNA ENOTA 07

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Franc Valentinčič izvoljen 65 58.56%
Milica Zimic ni izvoljen 46 41.44%

VOLILNA ENOTA 08

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Oli Požar izvoljen 27 100.00%

VOLILNA ENOTA 09

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Anton Škodnik izvoljen 57 100.00%