Kanal – Lig (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 196

Kazalo

VOLILNA ENOTA 01

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Urška Humar Bajt izvoljen 42 30.66%
2 Polona Žnidarčič izvoljen 28 20.44%
3 Ivan Gabrijelčič izvoljen 25 18.25%
Valter Berdon ni izvoljen 21 15.33%
Eva Kofol ni izvoljen 21 15.33%

VOLILNA ENOTA 02

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Vladimir Žnidarčič izvoljen 17 56.67%
2 Vesna Lipušček izvoljen 13 43.33%

VOLILNA ENOTA 03

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Sven Božič izvoljen 14 48.28%
2 Viljem Kofol izvoljen 12 41.38%
Zdenka Jerončič ni izvoljen 3 10.34%