Škocjan – Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem
Mandati 12
Podeljeni mandati 12
Veljavni glasovi 1291

Kazalo

Pregled glasov in mandatov po listah

Lista Glasovi Podeljeni mandati
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 486 5
LGR LISTA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ 295 3
BUČKA - NEODVISNA LISTA 245 2
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 124 1
DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠKOCJAN 95 1
SOCIALNI DEMOKRATI 46 0

Liste

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Kandidat Preferenčni glasovi Zaporedna številka Status
Janez Lekše 72 preferenčni izvoljen
Rajko Zakšek 56 preferenčni izvoljen
Jože Kapler 15 1 izvoljen
Martina Kralj 28 2 izvoljen
Matej Hočevar 39 3 izvoljen
Ana Colnar 9 4 ni izvoljen
Franc Matko 21 5 ni izvoljen
Damjana Kos 2 6 ni izvoljen
Milan Markelc 8 7 ni izvoljen
Vinko Gradišar 30 8 ni izvoljen
Andreja Povše 7 11 ni izvoljen
Gloria Šimec 5 12 ni izvoljen

LGR LISTA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ

Kandidat Preferenčni glasovi Zaporedna številka Status
Aleš Ucman 38 preferenčni izvoljen
Blanka Matko 32 preferenčni izvoljen
Bogdan Krašna 12 3 izvoljen
Nina Krašna 2 4 ni izvoljen
Andrej Zgonc 19 5 ni izvoljen
Marjetka Prešern 4 6 ni izvoljen
Gregor Luzar 17 7 ni izvoljen
Bojan Jerak 5 8 ni izvoljen
Jure Švent 27 9 ni izvoljen
Janez Vide 7 10 ni izvoljen
Jožica Oberč 1 11 ni izvoljen
Tina Goli 20 12 ni izvoljen

BUČKA - NEODVISNA LISTA

Kandidat Preferenčni glasovi Zaporedna številka Status
Silvo Vene 53 preferenčni izvoljen
Alojz Hočevar 25 preferenčni izvoljen
Vida Gros 8 2 ni izvoljen
Marko Mlakar 0 3 ni izvoljen
Uršula Bevec 7 4 ni izvoljen
Sandi Kumljanc 3 5 ni izvoljen
Karmen Čarman 8 6 ni izvoljen
Alojz Vene 10 7 ni izvoljen
Jerneja Lekše 0 8 ni izvoljen
Ludvik Vene 0 9 ni izvoljen
Branko Pregrat 5 10 ni izvoljen
Mateja Fabjan 3 11 ni izvoljen

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Kandidat Preferenčni glasovi Zaporedna številka Status
Stanislav Antić 19 preferenčni izvoljen
Jožica Lindič 14 preferenčni ni izvoljen
Zdravko Klevišar 6 1 ni izvoljen
Franc Rupar 3 3 ni izvoljen
Barbara Dulc 8 4 ni izvoljen
Franc Kocjan 8 5 ni izvoljen
Mateja Klevišar 0 6 ni izvoljen
Franc Komljanec 2 8 ni izvoljen
Denis Ančimer 3 9 ni izvoljen
Marija Halas 2 10 ni izvoljen
Jože Bašelj 0 11 ni izvoljen
Milena Pavlin 0 12 ni izvoljen

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠKOCJAN

Kandidat Preferenčni glasovi Zaporedna številka Status
Viktor Matko 20 preferenčni izvoljen
Majda Založnik 1 2 ni izvoljen
Ivan-Ičo Petančič 6 3 ni izvoljen
Jožica Marjetič 0 4 ni izvoljen
Karol Rozman 6 5 ni izvoljen

SOCIALNI DEMOKRATI

Kandidat Preferenčni glasovi Zaporedna številka Status
Ozvald Golob 24 preferenčni ni izvoljen

D'Hondtov postopek

Lista Glasovi Delitelj Količnik
1 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 486 1 486.0000 mandat
2 LGR LISTA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ 295 1 295.0000 mandat
3 BUČKA - NEODVISNA LISTA 245 1 245.0000 mandat
4 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 486 2 243.0000 mandat
5 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 486 3 162.0000 mandat
6 LGR LISTA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ 295 2 147.5000 mandat
7 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 124 1 124.0000 mandat
8 BUČKA - NEODVISNA LISTA 245 2 122.5000 mandat
9 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 486 4 121.5000 mandat
10 LGR LISTA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ 295 3 98.3333 mandat
11 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 486 5 97.2000 mandat
12 DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠKOCJAN 95 1 95.0000 mandat