Občina Škocjan

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 1259
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Jože Kapler izvoljen 1060 84.19%
Franc Kocjan ni izvoljen 199 15.81%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem
Mandati 12
Podeljeni mandati 12
Veljavni glasovi 1291
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Status
1 Matej Hočevar SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA izvoljen
2 Jože Kapler SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA izvoljen
3 Martina Kralj SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA izvoljen
4 Janez Lekše SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA izvoljen
5 Rajko Zakšek SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA izvoljen
6 Bogdan Krašna LGR LISTA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ izvoljen
7 Blanka Matko LGR LISTA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ izvoljen
8 Aleš Ucman LGR LISTA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ izvoljen
9 Alojz Hočevar BUČKA - NEODVISNA LISTA izvoljen
10 Silvo Vene BUČKA - NEODVISNA LISTA izvoljen
11 Stanislav Antić SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA izvoljen
12 Viktor Matko DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠKOCJAN izvoljen